Vej og P. plads etableres på minimal underopbygning, med permeabel/vandgennemtrængelig overflade med TTE belægning

Designmæssig og innovativ mulighed for at skabe en klimaløsning der passer til arkitekturen

Tungtrafik er ingen hindring, og samtidig mulighed for at afvand direkte gennem hele overfladen

Kantsten til afgrænsning af P. plads, bed, fortov og lign.