TTE kunstgræsbaner

Der etableres mange nye kunstgræsbaner, og mange af dem er ombygning fra almindelige græsbaner, dette arbejde bevirker at der køres adskillige tusinde læs jord bort og tilsvarende nyt materiale til, dette kan undgåes !.  Eksisterende naturgræsbaner kan med TTE armering meget hurtigere ombygges til kunstgræsbaner med et meget lille indgreb, og opnå større retention og nedsivning af regnvand, hurtigere etablering, flere spilledage, ingen bortkørsel af overjord og hele opbygningen kan fjernes/flyttes og genbruges på anden lokation.

Se vores specialbrochure  under brochurelinket eller kontakt os for yderlige oplysninger via kontaktsiden.

Reference adresser tæt på dig og i dit område, kan rekvireres her.

Galleri