TTE logistikpladser

Logistik og lagerpladser uden vandpytter og med helt jævn overflade, der kan belastes med op til 20 T akseltryk er virkelighed, samtidig kan der spares helt op til 65 % af underopbygningen. Dette er muligt med TTE belægning, de kraftige genbrugsplast elementer udlægges hvorved belastningen fordeles, de firkantede huller udfyldes med  kopsten evt. i forskellige farver så det er muligt at opdele/markere pladsen i zoner.

Regnvand nedsives gennem hele arealet til egnet reservoir eller dræn, plads til opsamling af spild (væske) kan etableres uden niveauforskel.  

Reference adresser tæt på dig og i dit område, kan rekvireres her.

Galleri