TTE er miljørigtig genbrugsplast armering til permeabel belægning med indbygget bærelagserstatning

Vej og P. plads etableres på minimal underopbygning, med permeabel/vandgennemtrængelig overflade med TTE belægning

Tung trafik er ingen hindring, og samtidig med mulighed for at afvande direkte gennem hele overfladen

Eksisterende og nye græsbaner omdannes nemt til kunstgræsbane, med minimalt indgreb og et bedre resultat

Alle trafikerede overflader kan skabes til anvendelse for gående, løbende, kørerende og tung trafik