TTE vej og P-plads

TTE bruges i stor udstrækning til etablering af P. pladser, veje og i det hele taget overflader til trafik, hvor der lægges vægt på, nedsivning af overfladevand, udseende og mindst mulig miljøbelastende indgreb i naturen.
Der kan laves flere typer overflade/udseende på det TTE belagte areal: Græs, beton, ral i forskellige farver og kopsten i grå, sort/koks eller rød.

P. pladser kan f.eks. ved supermarkeder laves så hele arealet er vandret uden render, lukket overflade og punktvis afløb, dette gør også kørsel med f.eks. indkøbsvogne mere behageligt (de render ikke fra én). 

Den vandrette overflade kan etableres med en fladefaskine under hele belægningsarealet, og da belægningen er permeabel dvs. vandgennemtrængelig, vil nedsivningen foregå, så oversvømmelser helt eller delvist undgåes. 

Reference adresser tæt på dig og i dit område, kan rekvireres her.

Galleri