Kvæg ud – kvæg ind, og gerne på “sikker grund”, med TTE armering skabes den stærkeste bund til drivgang, drivvej, mark osv.

Dyr og gæster skal gerne gå “tørskoet”, og dette er muligt med TTE.  Den vandgennemtrængelig bæreflade til sti eller bund i bure.