Herbaroof kasette, et komplet systen til den grønne sedum tagløsning

Regnvandsanlæg der renser og genanvender regnvand til toiletskyl, bilvask, have-vandning osv.