Ordrupvej 114 - 2920 Charlottenlund

Årstal: 2021

På Ordrupvej i Charlottenlund er der etableret en parkeringsplads og opholdsplads med TTE armering med grå kopsten i….

Jensløvs Tværvej - 2920 Charlottenlund

Årstal: 2021

I Charlottenlund er der ved Jensløvs Tværvej, anlagt en parkering med TTE armering, hvori der er fyldt grus…

Fryndesholm Skole - Gyden 96, 6440 Augustenborg

Årstal: 2021

På Fryndesholm Skole i Augustenborg, er der blevet anlagt en kunststofbane med TTE armering som underopbygning, og med sti rundt om i røde kopsten…

Moesgård Tribuneplads - Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg

Årstal: 2021

Ved Det Kongelige Teater på Moesgård Tribuneplads i Aarhus, er der anlagt en ny underopbygning til tribunepladsen bestående af TTE armering….

DEKRA - Søndre Ringvej 55, 2605 Brøndby

Årstal: 2021

Hos DEKRA, på Søndre Ringvej 55 i Brøndby, kan man finde denne nye etableret parkeringsplads med ral i…

Dag og -Botilbud - Sophie Magdelenes Vej 10, 3460 Birkerød

Årstal: 2021

Hos Dag og -Botilbuddet i Birkerød, er der etableret en større parkeringsplads med græs og sten i….

Boligkontoret Birkebo - Skovgårdsparken 27, 3460 Birkerød

Årstal: 2021

Ved Boligkontoret Birkebo (afd. 5), i Birkerød er der blevet etableret ny parkeringsplads….

Gødvad Bakke 29 - 8600 Silkeborg

Årstal: 2019

På Gødvad Bakke 29 i Silkeborg, har en kunde blevet bestilt TTE armering med koksfarvede kopsten, til carport og en indkørsel, på ialt 100 m2. 

Til opbygning af indkørsel er den sandede jordbund blevet rette af, hvorpå et stennet er udrullet. Direkte ovenpå stennettet er lagt TTE armering med koksfarvede kopsten placeret i forbandt, så de ikke skrider ud. TTE armeringen er placeret, så de går fra en lige overflade til sving/bue op ad gangstien.   

Til carportens tag er der etableret en grøn tagløsning, lavet med Herbaroof tagkasetter, der dækker et tagområde på 24 m2. 

Marselis Boulevard 34 til 36 - 8000 Århus

(Pos. 56.141083, 10.197802)

Årstal: 2016

Ved Marselis Boulevard på Frederiksberg, er der blevet etableret en ny parkeringsplads til et lejlighedskompleks, der dækker over et område på 500 m2.

Til etableringen af parkeringspladsen, bliver der lavet en opbygning bestående af 10-15 cm stabilgrus, der rettes ud direkte på jordbunden. Oven på gruset bliver der placeret et stennet og herpå lægges TTE armering med stenmel og  kopsten i.   

Blåhøjtoften - Stavtrup, 8260 Århus

Årstal: 2015

Ved Stavtrup i Aarhus, er der i et mindre boligområde blevet etableret et fortov af TTE armering. Fortovet er bygget op på gartnermakadam, der er lagt direkte på jordbunden. Gartnermakadam er rettet ud og efterfølgende er der lagt et TTE stennet ovenpå. Øverst, ovenpå stennettet er der lagt TTE armering i forbandt, hvori der er sået græs.

Nymarks Allé 7 til 33 - 8320 Mårslet

Årstal: 2008-2009

På Nymarksvej i Mårslet, Aarhus syd er der beliggende 14 M2-villahuse i et boligområde. Ved hver af de 14 villaer, er der etableret en indkørsel af TTE armering. Hver husejer har valgt et specifikt fyld til TTE´en, som passer til huset, og derfor sætter et præg der passer til huset. I boligområdet er der også blevet etableret vej og fortov i TTE armering med grå kopsten.

Til opbygningen af vej, indkørsel og fortov, er den stenede ler/jordbund blevet rettet ud, påført et lage skærvelag, herpå er der lagt et stennet, hvor TTE armering med kopsten er placeret i forbandt ovenpå. 

TTE armeringen er så blevet ilagt TTE kopsten i farven grå.

Kold College - Landbrugsvej 55, 5260 Odense

(Pos. 55.367387, 10.397364)

Årstal: 2008

Areal ca. 3500 m2.

Boldbane ændret til P. plads.

På Landbrugsvej ved Kold College i Odense, er der på en tidligere boldbane etableret P. Plads pga. kraftige regnskyl hvor regnvandet løb af fodboldbanen og ned til et industrikøkken på den anden side af vejen. Jordbunden består af store mængder ler, dette hindrede nedsivning på området.

Der er efterfølgende blevet anlagt en parkeringsplads med TTE armering i stedet.

Under etableringen af parkeringspladsen, rettes jordbunden ud med fald i mod den ene kortside, hvor der her etableres et bassin til opsamling af vand. På jordbunden er udlagt  5 cm søsten (5/8), herefter er et TTE stennet lagt over, TTE stennettet placeres TTE armering, der er ilagt græs og kopsten.

Nu nedsives regn/overfladevand over hele arealet til søstens-laget der fungere som fladefaskine, og pga. faldet der er indbygget i underopbygningen ledes vandet nu under TTE belægningen til det åbne bassin, der ligger for ved den ene kortside.