TTE er miljørigtig genbrugsplast armering til permeabel belægning med indbygget bærelagserstatning

Vej og P. plads etableres på minimal underopbygning, med permeabel/vandgennemtrængelig overflade med TTE belægning

Designmæssig og innovativ mulighed for at skabe en klimaløsning der passer til arkitekturen

Tungtrafik er ingen hindring, og samtidig mulighed for at afvand direkte gennem hele overfladen

Eksisterende og nye græsbaner omdannes nemt til kunstgræsbane, med minimalt indgreb og et bedre resultat

Alle trafikerede overflader kan skabes til anvendelse for gående,  løbende, kørende let og tung trafik